Všeobecné podmínky Top4Running Club 

Top4Running Club (dále jen klub) je věrnostní program pro zákazníky společnosti Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, IČ: 29213291, DIČ: CZ29213291 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66187 (dále jen Topforsport). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky internetového obchodu Top4Running.cz. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým souhlasem s registrací, nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle. Nedílnou součástí registrace jsou tyto Všeobecné podmínky Top4Running Club.  

 
1. Členství v Top4Running Club  

Členem klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou  na území České republiky, která souhlasí se Všeobecnými podmínkami klubu. Zákazník může výhody klubu využívat ihned po úspěšné registraci.
 
Členem Top4Running Club se zákazník stává, pokud pod svým zákaznickým účtem splní podmínky věrnostního programu, a následně tak může čerpat veškeré nabízené výhody.
 
Člen klubu má právo čerpat slevy na zboží a služby v internetovém obchodě Top4Running.cz. Společnost Topforsport si vyhrazuje právo určit zboží a služby, jejichž prodej a poskytování patří do programu klubu, stejně tak i spolupracující externí partnery.

 
2. Přístup k osobnímu účtu Top4Running Club

Člen klubu se pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásí na internetových stránkách Top4Running.cz na svůj účet, kde je možné zaktualizovat svoje osobní údaje. Přihlašovací údaje jsou shodné pro všechny e-shopy společnosti Topforsport: 11teamsports.cz, Top4Running.cz, Top4Fitness.cz, Top4Street.cz, Top4Sport.cz.
V případě podezření, že údaje jsou známé nějaké třetí osobě, je člen klubu povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti Topforsport. Za škody vzniklé následkem neučiněného, anebo pozdě učiněného oznámení o zneužití odpovídá Topforsport pouze v případě hrubého pochybení ze své strany.


3. Ukončení členství v Top4Running Club

Členství v klubu zaniká, pokud: 
a/ člen klubu poskytl nesprávné údaje v přihlášce, nebo zneužil výhod, které mu klub poskytuje, či se dopustil jiného jednání v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami klubu, 
b/ na žádost člena klubu, 
c/ člen klubu odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů

 
4. Ochrana osobních údajů členů Top4Running Club

Zákazník svým souhlasem k registraci výslovně souhlasí s tím, že společnost Topforsport zpracuje osobní údaje při registraci uvedené do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Člen klubu dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Topforsport jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek klubu. Topforsport je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž člen klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti klubu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.  

 
5. Závěrečná ustanovení 

Společnost Topforsport si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií a videozáznamů výherců, včetně jmen, soutěží pořádaných v rámci klubu, včetně jmen výherců bez finančních náhrad, s čímž člen klubu souhlasí. Veškeré odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost Topforsport si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecné podmínky klubu. Členové klubu budou o těchto změnách informování na internetových stránkách www.top4running.cz. 
Společnost Topforsport si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost klubu. Datum ukončení klubu bude oznámeno na www.top4running.cz. 
 
Kontaktní údaje: https://top4running.cz/pg/kontakt