Projekt I. | Projekt II.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti Topforsport s.r.o. II., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013067 je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti Topforsport s.r.o. za účelem zvýšení jejich dovedností a znalostí v oblasti obecného IT, měkkých dovedností, jazyků a účetních, ekonomických a právních kurzů, kdy všechny tyto oblasti mají přímou vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici. Celkem bude proškoleno 27 pracovníků společnosti žadatele. Všichni účastníci dosáhnou na minimálně 40 hodin školení, přičemž bude zachován maximální počet 10 kurzů na jednu podpořenou osobu.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků společnosti Topforsport s.r.o.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti Topforsport s.r.o. (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004296) je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti Topforsport za účelem zvýšení jejich dovedností a znalostí v oblasti měkkých a manažerských dovedností, jazyků a dalších oblastí, které mají přímou vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici. Celkem bude proškoleno 23 zaměstnanců společnosti žadatele, kdy všichni dosáhnou na minimálně 40 hodin školení. Celkové náklady projektu činí 2 065 036,- Kč. Celková délka projektu je 24 měsíců.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků společnosti Topforsport s.r.o.

vzdelavani